Lattelecom izstrādājis unikālu, mākoņos bāzētu personāla vadīšanas pakalpojumu

Posted by:     Tags:      Posted date:  March 29, 2012  |  2 Comments
Lattelecom ir izstrādājis tehnoloģiski inovatīvu un eksportspējīgu personāla vadības
pakalpojumu people in, kuru plānots piedāvāt Latvijas uzņēmumiem un arī eksportēt
uz ārvalstīm.

People in ir personāla vadības pakalpojums, kas nodrošina plašas iespējas
visiem uzņēmuma darbiniekiem, jo pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta ērta, uz
pašapkalpošanās principiem balstīta darba vide, kas veido vienotu uzņēmuma
ekosistēmu.

„People in ambīcijas ir izaicinošas, jo jau šajā gadā plānojam to piedāvāt Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā, atbalstot katras valsts valodu un likumdošanu. Savukārt, turpinot
attīstību, 2013.–2014. gadā people in pakalpojums būs pieejams arī ārpus Baltijas
valstīm,” norāda Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis

Jaunais pakalpojums uzņēmumiem nodrošina būtisku ietaupījumu, jo people in ir
ārpakalpojums, kas atrodas mākonī, un klienti norēķināsies tikai par notikušajām
transakcijām. Tas nozīmē, ka uzņēmumam nebūs jāuztur IT saimniecība savā
uzņēmumā, jo par to rūpēsies Lattelecom.

„Lai uzņēmumu vadība varētu vairāk laika veltīt stratēģisko mērķu sasniegšanai
un kompetenču attīstībai, veidojot motivētu, inovatīvu un mērķtiecīgu komandu, arī
personāla vadībā ir būtiski izmantot jaunākās tehnoloģiju iespējas,” uzsver Eva Selga
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas prezidente, atzinīgi novērtējot jaunāko
tehnoloģiju ienākšanu personāla vadības jomā un parādot, ka personāla vadība var
būt arī bizness.

People in pamata versijā ir iekļauti Personāla lietvedības, Algu aprēķina un Labumu
vadības pakalpojumi.

Turpinot people in pakalpojuma attīstību, tajā tiks iekļauti Darbinieka attīstības
vadības, Darba izpildes vadības, Vakanču vadības, e-apmācību, kā arī citi
pakalpojumi, kas ļaus personāla vadības procesus uzņēmumos organizēt krietni
efektīvāk un gandrīz pilnībā automatizēti.

Balstoties uz labāko praksi darbinieku bonusu vadības jomā Skandināvijā, Vācijā
un Lielbritānijā, Lattelecom ir izstrādājis un ieviesis ne tikai ērtu darba devēja
nodrošinātu Labumu vadības rīku, bet arī unikālu norēķinu karšu risinājumu. Šāds
risinājums kopš šī gada sākuma darbojas arī pašā Lattelecom grupā.

Labumu vadība ir unikāls risinājums, kas pašapkalpošanās vidē ļauj darbiniekam
pašam izvēlēties un sakomplektēt dažādus bonusus, ko darba devējs papildus
darba algai nodrošina saviem darbiniekiem, piemēram, veselības apdrošināšana,
transporta izmaksas, sporta un rehabilitācijas iespējas u.c. Savukārt, lai ērti
norēķinātos ar dažādajiem piegādātājiem par izvēlētajiem pakalpojumiem,
darbiniekiem tiek piešķirtas īpašas norēķinu kartes.

Lattelecom Diena ir ikgadējā Lattelecom konference, kas dod iespēju korporatīvajiem
klientiem iepazīties ar jaunākajiem Lattelecom grupas pakalpojumiem un risinājumiem.
Konferencē ir pārstāvēti visi Lattelecom grupas uzņēmumi, lai Lattelecom klienti būtu pirmie,
kas uzzina jaunumus un saprot, kurš tehnoloģiju risinājumus palīdzēs labāk sasniegt rezultātu
un paaugstināt darba produktivitāti.

Par pakalpojuma sniedzēju:
Lattelecom grupa ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs,
kas piedāvā elektroniskās saziņas risinājumus mājsaimniecībām, maziem un vidējiem
uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī korporatīvajiem klientiem.

Lattelecom grupas uzņēmums BPO Baltic ir lielākais un pieredzes bagātākais biznesa
procesu ārpakalpojumu sniedzējs Latvijā. Apvienojot biznesa procesu, tehnoloģiju un
darba organizācijas kompetences, BPO Baltic nodrošina modernus ārpakalpojumus, ļaujot
klientiem fokusēties uz pamatbiznesu. BPO Baltic sniedz grāmatvedības, algu grāmatvedības
un personāla lietvedības, rēķinu un dokumentu apstrādes, debitoru administrēšanas un
kredītinformācijas ārpakalpojumus.